· www.felsozsolca.hu         · www.miskolc.hu        

                        
english version disabled
Felsőzsolcai
logisztikai
ipari park

Gazdasági infrastruktúra
Műszaki infrastruktúra
Oktatási infrastruktúra
Külföldi működő tőke
Beruházási teendők

Humán erőforrás bázisProfil Erősségek

Vállalkozók
(területen belüli)

FŐLAP>>


KÜLFÖLDI MŰKÖDŐ TŐKE

Külföldi működő tőke Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.

A külföldi érdekeltségű vállalkozások számát, jegyzett tőkéjét, valamint az egy vállalkozásra jutó jegyzett tőkét vizsgálva Borsod-Abaúj-Zemplén megye tekintetében a következőket állapíthatjuk meg:
A működő tőke elsősorban a privatizáció kapcsán jelent meg, így legjelentősebb mértékben az energiaszektorban az ÉMÁSZ német, valamint a Tiszai Erőmű amerikai többségi tulajdonba kerülésével. Ezt a fajta koncentrációt mutatja, hogy az 1999-es KSH adatok szerint az energia szektorban jelenlevő 5 vállalkozás 58 003 Millió forint jegyzett tőkével bír, amelyből 50 518 Millió forint a külföldi részesedés.
Az élelmiszeripari cégek francia és belga tulajdonba kerültek (cukoripar, borászat, söripar).A befektető cégek nagyobbik hányada szakmai befektetőként tartósan berendezkedett, és fejlesztéseket végez. Az élelmiszeripar tehát jelentős részt képvisel a fel- dolgozóiparban jelen lévő 120 cégből, melynek jegyzett tőkéje 83 830 Millió forint, és amelyből 60 674 Millió forint külföldi tulajdonban van.
Kisebb, de jelentős (minőség, termelékenység és fejlődési képesség miatt) gépipari vállalkozások német irányítás alatt állnak és szinte 100 %-ban exportra termelnek.

A megye mezőgazdaságában viszonylag szerénynek mondható a külföldi tőke megjelenése. A 22 külföldi érdekeltségű gazdasági társaság jegyzett tőkéje 3.1 milliárd forint, melynek 96 %-a külföldi tulajdon, elsősorban francia, spanyol, osztrák, német és angol befektetők jegyzésével. Ezen gazdasági társaságok tevékenysége a szőlészethez és borászathoz, valamint a megye kedvezőbb adottságú területein a szarvasmarha tenyésztéshez, kisebb részt az árunövény termeléshez és az erdészethez kapcsolódik.
A legjelentősebb áttörést a Joyson, a Shinwa és a Bosch miskolci, a Delco Remy miskolci és mezőkövesdi, vagy a Nokia sátoraljaújhelyi beruházásai jelentik. 

A külföldi tőke szerkezetét mutatja a következő táblázat.Kód

Gazdasági ág

Vállalkozások
száma


Jegyzett tőke
(Millió Ft)


Ebből: külföldi részesedés
(Millió Ft)


Egy vállalkozásra jutó jegyzett tőke
(Millió Ft)


Ezen belül külföldi részesedés
(Millió Ft)A,B

Mezőgazdasági vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, halászat

22

3 094

2 983

140,6

135,6
C
Bányászat

5

1002

848

200,4

169,6
D
Feldolgozóipar

120

83 830

60 674

698,6

505,6
E
Villamos-energia-, gáz-, gőz-, vízellátás

5

58 003

50 518

11 600,6

10 103,6
C-E
IPAR

130

142 835

112 040

1 098,7

861,8
F
Építőipar

11

19

13
1,7

1,2
G
Kereskedelem, javítás

124

1 168

836

9,4

6,7
H
Szálláshely-szolgálat, vendéglátás

19

371
339

19,5

17,8
ISzállítás, raktározás, posta, távközlés

9

479

456

53,2

50,6
K
Ingatlanügyek, gazdasági szolgáltatás

34

532

511

15,6

15,0
O
Egyébb közösségi, személyi szolgáltatá

11

277

186

25,2

16,9
F-O
SZOLGÁLTATÁS

208

2 846

2 341

13,7

108,2
ÖSSZESEN

360

148 775

413,3

413,3

322,4
 
hírek gazdasági környezet képgaléria kapcsolat felvétel