· www.felsozsolca.hu         · www.miskolc.hu        

                        
english version disabled
Felsőzsolcai
logisztikai
ipari park

Gazdasági infrastruktúra
Műszaki infrastruktúra
Oktatási infrastruktúra
Külföldi működő tőke
Beruházási teendők

  Humán erőforrás bázis Profil Erősségek

Vállalkozók
(területen belüli)

FŐLAP>> 


  
 

KÜLFÖLDI MŰKÖDŐ TŐKE

Külföldi működő tőke Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.

A külföldi érdekeltségű vállalkozások számát, jegy- zett tőkéjét, valamint az egy vállalkozásra jutó jegyzett tőkét vizsgálva Borsod-Abaúj-Zemplén megye tekintetében a következőket állapíthatjuk meg:
A működő tőke elsősorban a privatizáció kapcsán jelent meg, így legjelentősebb mértékben az energiaszektorban az ÉMÁSZ német, valamint a Tiszai Erőmű amerikai többségi tulajdonba kerülésével. Ezt a fajta koncentrációt mutatja, hogy az 1999-es KSH adatok szerint az energia szektorban jelenlevő 5 vállalkozás 58 003 Millió forint jegyzett tőkével bír, amelyből 50 518 Millió forint a külföldi részesedés.
Az élelmiszeripari cégek francia és belga tulajdonba kerültek (cukoripar, borászat, söripar).A befektető cégek nagyobbik hányada szakmai befektetőként tartósan berendezkedett, és fejlesztéseket végez. Az élelmiszeripar tehát jelentős részt képvisel a fel- dolgozóiparban jelen lévő 120 cégből, melynek jegyzett tőkéje 83 830 Millió forint, és amelyből 60 674 Millió forint külföldi tulajdonban van.
Kisebb, de jelentős (minőség, termelékenység és fej- lődési képesség miatt) gépipari vállalkozások német irányítás alatt állnak és szinte 100 %-ban exportra termelnek.
A könnyűiparban elsősorban a bérmunkára alapozott varrodák a jellemzőek (német, angol, holland kézben), a helyi munkaerő azonban már nem áll rendelkezésre ehhez, így külföldi (szlovák, ukrán, mon- gol) munkások számára is munkaalkalmat nyújtanak.
A megye mezőgazdaságában viszonylag szerénynek mondható a külföldi tőke megjelenése. A 22 külföldi érdekeltségű gazdasági társaság jegyzett tőkéje 3.1 milliárd forint, melynek 96 %-a külföldi tulajdon, elsősorban francia, spanyol, osztrák, német és angol befektetők jegyzésével. Ezen gazdasági társaságok tevékenysége a szőlészethez és borászathoz, valamint a megye kedvezőbb adottságú területein a szarvas- marha tenyésztéshez, kisebb részt az árunövény ter- meléshez és az erdészethez kapcsolódik.
A legjelentősebb áttörést a General Electric ózdi, a Shinwa és a Bosch miskolci, a Delco Remy miskolci és mezőkövesdi, vagy a Nokia sátoraljaújhelyi beruházásai jelentik. Az előbbi három cég beruházását a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei területfejlesztési Tanács is támogatta.

A külföldi tőke szerkezetét mutatja a következő táblázat.


   

Kód

Gazdasági ág

Vállalkozások
száma


Jegyzett tőke
(Millió Ft)


Ebből: külföldi részesedés
(Millió Ft)


Egy vállalkozásra jutó jegyzett tőke
(Millió Ft)


Ezen belül külföldi részesedés
(Millió Ft)A,B

Mezőgazdasági vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, halászat

22

3 094

2 983

140,6

135,6
 
  C
  Bányászat

5

1002

848

200,4

169,6 
  D
  Feldolgozóipar

120

83 830

60 674

698,6

505,6
 
  E
  Villamos-energia-, gáz-, gőz-, vízellátás

5

58 003

50 518

11 600,6

10 103,6
 
  C-E
  IPAR

130

142 835

112 040

1 098,7

861,8
 
  F
  Építőipar

11

19

13
1,7

1,2
 
  G
  Kereskedelem, javítás

124

1 168

836

9,4

6,7
 
  H
  Szálláshely-szolgálat, vendéglátás

19

371
339

19,5

17,8
 
 I  Szállítás, raktározás, posta, távközlés

9

479

456

53,2

50,6
 
  K
  Ingatlanügyek, gazdasági szolgáltatás

34

532

511

15,6

15,0
 
  O
  Egyébb közösségi, személyi szolgáltatá

11

277

186

25,2

16,9
 
  F-O
  SZOLGÁLTATÁS

208

2 846

2 341

13,7

108,2 
    ÖSSZESEN

360

148 775

413,3

413,3

322,4
 
 
hírek gazdasági környezet képgaléria kapcsolat felvétel