· www.felsozsolca.hu         · www.miskolc.hu        

                        
english version disabled
Felsőzsolcai
logisztikai
ipari park

Gazdasági infrastruktúra
Műszaki infrastruktúra
Oktatási infrastruktúra
Külföldi működő tőke
Beruházási teendők

  Humán erőforrás bázis Profil Erősségek

Vállalkozók
(területen belüli)

FŐLAP>> 

   

MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA

Közúthálózat

A megye országos közúthálózatának hossza 2457 km, ami a teljes országos közúthálózat 8,2%-a. Ebből első rendű főút 113 km, másodrendű főút 243 km. A megye önkormányzati úthálózatának hossza 9825 km, a kiépítettségi arány 33,46%. A 100 km2 -re jutó úthossz 34 km, 6%-kal nagyobb az országos átlagnál. Az 1000 lakosra jutó úthossz 3 km/1000 fő, megegyezik az országos átlaggal. Az Ipari Park, Miskolc észak-keleti bejáratánál, a Hidasnémeti és Sátoraljaújhely irányok közúti elágazási pontjában helyezkedik el.
 
A megyében a következő fejlesztési beruházások megvalósítása szerepel a KVHM 10 éven belüli fejlesztési terveiben:
  • M3 autópálya megyei szakasza (Helsinki folyosó része)
  • 3. sz. főút Miskolc elkerülése
  • új 26. sz. főút Miskolc - Sajószentpéter között (Bánréve határállomás iránya)
  • Cigándi Tisza-híd - Olaszliszka közötti út kiépítése
  • M30 autóút Miskolc - Országhatár közötti szakaszának kiépítése.

Vasúthálózat

A megye vasútsűrűség és vasútellátottság szempont- jából az ország legkedvezőtlenebb helyzetű megyéi közé tartozik. A vasútsűrűség 0,06 km/km2, ami az országos átlag 75%-a, a vasútellátottság 0,59 km/ 1000 lakos, ami az országos átlag 68%-a. A kétvágányú villamosított vasútvonalak tekintetében a Tokaj-Miskolc-Mezőkövesd fővonal halad át a megyén.
Felsőzsolcán ágazik ketté az előbb említett fővonal Hidasnémeti, illetve Nyíregyháza felé. A Hidasnémeti vonalat az elmúlt években villamosították. A vasúti árufuvarozás szempontjából a Tiszai-pályaudvar, illetve a Gömöri-pályaudvar bír jelentősséggel. Mind a személy-, mind az árufuvarozás területén jelentkeznek minőségi problémák, amelyeknek legfőbb okai a kocsipark elavultsága, a nem megfelelő kereskedelmi és utazási sebesség, a nem megfelelő menetrendszerűség.

Vízi közlekedés

A megye területén áthalad az ország második legnagyobb folyója, a Tisza, amely hagyományos vízi közlekedési útvonalnak számít. A hagyományok ellenére a tiszai hajózás szinte teljesen visszafejlődött a közép-tiszai hajózási korlátozások állandósulása, a vízi úthoz kapcsolatot teremtő infrastruktúra kiépítetlensége és a szállítási igények csökkenése következtében. Az áruszállítás éves volumene kb. 110.000 tonna évente, ami főleg kő és homokos kavics szállítását jelenti. A menetrend szerinti személyszállítás megszűnt, csak idegenforgalomhoz köthető hajózás bonyolódik. Fontos térségi szerepet töltenek be a víz- és időjárásfüggő üzemeltetésű tiszai kompok, pontonhidak.

Légi közlekedés

A légi közlekedés 1964 óta szünetel. A megyében található repülőterek közül a mezőkövesdi lehet alkalmas nemzetközi teher és személyszállítás lebonyolítására. Információink szerint Kormányzati szinten tervezik az állami tulajdonban lévő és polgári célra hasznosítható repülőterek magán esetleg önkormányzati kézbe adását. Az M30-as autópálya megépítésével - amely mindössze néhány száz méterre van a Felsőzsolcai Logiszikai Ipari Parktól - elérhető távolságba kerültek a nemzetközi repülőterek, mint Budapest, Debrecen vagy Kassa (Kosice).

Kommunikációs szektor

BAZ megye távbeszélő hálózatát főleg a T-COM üzemelteti. A megye 4 primer körzetre tagolódik: miskolci, mezőkövesdi, szerencsi és kazincbarcikai. A négy körzetből három vegyes rendszerű, analóg és digitális központok egyaránt megtalálhatók bennük. A megye mind a négy primer körzetében ISDN központ került telepítésre, ami lehetővé teszi a beszédcélú összeköttetések mellett videotelefon, videokonferencia, adatátvitel, Internet és banki szolgáltatások igénybevételét is. Az Ipari Parkban rendelkezésre áll a nagy sebességű adatátvitelt biztosító optikai kábel.

Energiaellátás


Földgázellátás

A megye gázellátását két gázszolgáltató végzi, a TIGÁZ Zrt. és a ZAB Zrt. A ZAB Zrt. 105 települést, a TIGÁZ Zrt. pedig 179 települést lát el gázzal a megyében, ami azt jelenti, hogy a megye 355 településéből 71 nincs vezetékes földgázzal ellátva. A TIGÁZ Zrt. 2750,6 km elosztó és 766,3 km leágazó vezetéken végzi szolgáltatását, amiből 1849.6 km elosztó illetve 584 km leágazó saját tulajdonú. A ZAB Zrt. teljes vezetékhálózata 1201,8 km hosszú és teljes egészében saját tulajdonú. A gázhálózatba kapcsolt lakások aránya a megyében 56,1%, ami rosszabb, mint a 64%-os országos átlag.

Az Ipari Park gázellátása a szükséges mértékben megoldott, amelynek rendkívül nagy gázigény esetén  felmerülő biztosítása több hónapot vesz igénybe.

Villamos-energia

A villamos-energia hálózati szolgáltatást a megyében az ÉMÁSZ Nyrt. végzi. A megye minden települése csatlakozik a villamos hálózatra.

Az Ipari Park villamos energia ellátása teljes mértékben megoldott. Előnyt jelent, hogy nagy kapacitás igény esetén az energia biztosításának költsége alacsonyabb más területekhez képest. Ennek oka, hogy azIpari Park területén található az OVIT Zrt észak-magyarországi elosztó alközpontja. 

Az ÉMÁSZ Nyrt. teljes területére vonatkozó műszaki adatokat az alábbi táblázat foglalja össze

   

HÁLÓZATOK  HOSSZ Km-ben  ÁLLOMÁSOK  darab
 Nagyfeszültség  1434 Nagy/középfeszültség  23 
 Középfeszültség 9150 Nagy/középfeszültség  10 
 Kisfeszültség  10748 Nagy/középfeszültség  6328 

 

 
hírek gazdasági környezet képgaléria kapcsolat felvétel