· www.felsozsolca.hu         · www.miskolc.hu        

                        
english version disabled
Felsőzsolcai
logisztikai
ipari park

Gazdasági infrastruktúra
Műszaki infrastruktúra
Oktatási infrastruktúra
Külföldi működő tőke
Beruházási teendők

Humán erőforrás bázisProfil Erősségek

Vállalkozók
(területen belüli)

FŐLAP>>OKTATÁSI INFRASTRUKTÚRA

Az Ipari Parkban létrejövő beruházások munkaerő szükségletének kielégítésére nem lesz elegendő kizárólag a korábban elbocsátott szakképzett dolgozók egy részének újrafoglalkoztatása. Az Ipari Parkba betelepülő vállalkozóknak elsősorban a fiatal, a szervezett képzések keretéből kikerült munkaerőre lesz szüksége. Az új ismeretekkel felvértezett szakemberek képzésének feladata a környékbeli szakképző iskolákra és felsőfokú oktatási intézményekre hárul. Az ipari park szerepe, pozitív hatása a megye szakoktatásának fejlődésében sem lesz elhanyagolható. Helyet biztosíthat sok fiatal számára a szakmai gyakorlat eltöltésére, ahol is valós körülmények között tekinthetnének be egy korszerű szervezeti felépítéssel és termékstruktúrával rendelkező sikeres vállalat működésébe. A tartós munkanélküliség következtében a munkaerőpiaci szereplők egy része demoralizálódott, jelentős része kiesett a gyakorlatból, illetve nem volt lehetősége követni az újabb és újabb technikai, technológiai változásokat, fejlődét. Az utóbbi munkavállalóknak, akik egyébként megfelelő alaptudással rendelkeznek, speciális képzéseket kell szervezni és továbbképzésekkel, átképzésekkel kell elősegíteni a beilleszkedésüket. 

KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS - szakképzés

Országosan is elismert színvonalú, jó adottságokkal bír - igaz területileg nem arányos - a megye középfokú oktatása.
A szakképző iskolákban a leendő fiatal szakemberek elméleti és gyakorlati oktatásban is részesülnek. A gyakorlati oktatás az iskolai tanműhelyekben, illetve amennyiben ez lehetséges működő vállalkozásoknál, vállalatoknál folyik. A vállalati gyakorlati helyek biztosítása a gyártókapacitások leépülése miatt az utóbbi időben egyre nagyobb gondot, okoz különösen az ipari szakmák esetében. 

FELSŐFOKÚ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS

A Miskolci Egyetemen az oktatási rendszer rugalmas, tantárgycsoportok, illetve tantárgyak szabad választása révén egyéni képzési program kialakítását teszi lehetővé, ezzel alkalmazkodva a munkaerőpiac igényeihez, s biztosítva a hallgatók jobb elhelyezkedési esélyeit. A külföldi tanulmányutak, illetve részképzések lehetősége minden arra érdemes hallgató számára biztosított. Jelentősen bővült a számítógép- és műszerállomány, a hallgatók egyetemi éveik alatt megismerkedhetnek a legmodernebb eszközökkel. A Felsőzsolcai Logisztikai Ipari Park szempontjából ez lehet ez egyik legnagyobb fegyvertény, ami a külföldi betelepülők megnyerését illeti. A Miskolci Egyetem az ország egyik legnagyobb felsőoktatási intézménye, amelynek keretein belül műszaki, jogi, közgazdasági, bölcsész, tanári képzések zajlanak. Részletes információ a www.uni-miskolc.hu honlapon található.

FELNŐTTKÉPZÉS

Amíg a lassan mozduló oktatási rendszer kibocsátja magából a különböző ipari tevékenységekhez megfelelő szakképzettséggel rendelkező munkaerőt, szükség van olyan rugalmasabb képzési formák alkalmazására, amelyek segítségével az ipari kapacitások igényét ki lehet elégíteni. Ez a szerep a felnőttképzésre hárul. A részben vagy teljes mértékben az állam által fedezett, de a vállalati igényekhez idomuló átképzések, továbbképzések alkalmassá teszik a más irányú szakképzettséggel rendelkezőket arra, hogy a tanfolyam elvégzése után a megcélzott állást betölthessék. 

 

 
hírek gazdasági környezet képgaléria kapcsolat felvétel