· www.felsozsolca.hu         · www.miskolc.hu        

                        
english version disabled
Felsőzsolcai
logisztikai
ipari park

Gazdasági infrastruktúra
Műszaki infrastruktúra
Oktatási infrastruktúra
Külföldi működő tőke
Beruházási teendők


Humán erőforrás bázisProfil Erősségek

Vállalkozók
(területen belüli)

FŐLAP>>


HUMÁN ERŐFORRÁS BÁZIS

A Miskolci Egyetem a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács megbízásából elkészítette a megye területfejlesztési koncepcióját 1999-ben. Az említett koncepcióban többek között felmérték és jellemezték a megye humán erőforrás potenciálját. Az akkori megállapítások, melyeket alább idézünk, a pozitív változási tendenciák ellenére, többségében ma is jellemzik a területet.


Megyei humán erőforrás potenciál

A sokoldalúan képzett értelmiség a humán erőforrás potenciál erőssége, mely az élénkülő gazdaság fejlődésének meghatározó tényezője lehet.Az elmúlt évtizedben csökkent a vállalkozásoknál az emberi erőforrásokkal való gazdálkodás tervszerű- sége, színvonala, fokozódtak a szervezeten belüli feszültségek, gyengült a kohézió. A megye gazdálkodó cégeinek jelentős része nem törekszik eléggé a tehetséges fiatal diplomások megszerzésére, megtartására, térségből történő elvándorlásuk csökkentésére, megoldatlan a magasan képzett szakemberek ideiglenes vagy végleges letelepedésének ösztönzése. A tudás és műveltség presztízse, megbecsültsége a megyében még mindig alacsony. Sok a korszerűtlen munkahely, magas a munkanélküliségi ráta, nagy a hátrányos helyzetű népesség részaránya. A munkahelyüket elvesztők önálló vállalkozásai gyakorta sikertelenek voltak (kevesen vették igénybe a segítő intézményeket, támogatást). Az utóbbi öt évben nem történt jelentős változás a munkanélküliek összetételében. A megyében, az országos összehasonlításban, legnagyobb az eltartott népesség rátája. Alacsony a felsőfokú végzettségűek foglalkoztatottsága. A lakosság mobilitási, kockázatvállalási készsége - elsősorban az anyagi, megélhetési nehézségek, kény- szerhelyzetek következtében - relatíve alacsony. Nem történt meg sem települési, sem kistérségi, sem megyei szinten a „kulcsemberek”, tehetséges, kreatív személyiségek számbavétele, támogatásuk megnyerése.
Humán erőforrás potenciál fejlesztése

A humánerőforrások fejlesztésére az alábbi megoldások kínálkoznak:
a képzett, művelt munkavállalói és vállalkozói réteg képzését biztosító közép- és felsőoktatási rendszer fejlesztése;
hatékony és rugalmas tovább és átképzési rendszer;
az alkalmazott kutatási készségek, kapacitások és programok támogatása;
oktatási programok kifejlesztése támogatása;
a felsőoktatás és a gazdaság kapcsolatának erősítése, egyetemi innovációs centrum kialakítása;
a posztgraduális és posztszekunderi képzések fejlesztése;
sokoldalú szakképzési program kialakítása a közép- és felsőoktatási intézmények együttműködésével.
Mérhető eredményei:

a tudományos minősítéssel rendelkezők számának növekedése,
kutatási projektek számának alakulása,
a közép- és felsőoktatásban résztvevők számának, korcsoporton belüli százalékos arányának növekedése,
a tovább- és átképzésben résztvevők számának növekedése,
átképzésben résztvevő munkanélküliek és e révén új munkát találók száma,
az idegen-nyelveket beszélők számának növekedése,
egyetemen kidolgozott és a megyében hasznosuló újítások száma.
Munkaerő:

A befektetni szándékozók különösen kedvező helyzettel találkoznak a megyében, azon belül is Miskolc körzetében. A megyében magas a munkanélküliség aránya, már évek óta meghaladja az országos átlagot. A térség jelentős ipari hagyományokkal, valamint szabad munkaerővel rendelkezik. Munkanélküliek foglalkoztatása esetén jelentős kiegészítő bértámogatással lehet számolni. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében még mindig jelentős a munkanélküliek létszáma. A munkanélküliségi ráta az országban az egyik legmagasabb.
A megye aktuális munkaerő helyzetéről, a munkanélküliségről, a pályázati lehetőségekről a www.bazmmk.hu honlapon találhatók információk.


 
hírek gazdasági környezet képgaléria kapcsolat felvétel