· www.felsozsolca.hu         · www.miskolc.hu        

                        
english version disabled
Felsőzsolcai
logisztikai
ipari park

Gazdasági infrastruktúra
Műszaki infrastruktúra
Oktatási infrastruktúra
Külföldi működő tőke
Beruházási teendők


Humán erőforrás bázis Profil Erősségek

Vállalkozók
(területen belüli)

FŐLAP>>

  

PROFIL

Az Ipari Park profiljának meghatározása:
Az ipari park számára fontos szempont a helyi komparatív előnyök maximális kihasználása.
Ennek érdekében a SWOT elemzés során feltárt erősségek közül az alábbi szempontok érvényesítését célszerű figyelembe venni:

 • - A térség vegyipari és/vagy fémipari alapanyaggyártó kapacitására való ráépülés
 • - A régión belül már kiépült ipari központokhoz való kapcsolódás lehetőségei
 • - Magas energiaigényű, közúti szállítási igényű ágazatok, tevékenységek
 • - Nagy tömegű, olcsó munkaerőt foglalkoztató tevékenységek preferálása
 • - Viszonylag nagy területigényű tevékenységek letelepítése

Célszerű, hogy a profil meghatározásakor igazodjunk a gazdaságban megfigyelhető iparszerkezet-váltási folyamatokhoz, másrészt a külföldi tőke által generált piaci lehetőségekhez, trendekhez is.
Ez az alábbi szempontok figyelembevételét teszi szükségessé:

 • Dinamikus, gyorsan fejlődő területek számára elsőbbség biztosítása
 • A külföldi tőke által preferált befektetési területek figyelembe vétele
 • Környezetkímélő tevékenységek betelepítése
 • A profil meghatározásakor célszerű megadni azon tevékenységi irányok körét, amelyeket a zóna egyértelműen kizár profiljából:
 • Környezetszennyező tevékenységek
 • A magasfeszültségű vezeték által eleve kizárt tevékenységek

 

A megcélozni kívánt betelepülői kör
A fentiekben megadott szempontok, megközelítések alapján a park profiljára vonatkozóan az alábbi opciók rajzolódnak ki:
Kiemelt ipari profil

-autóipari beszállítás, műanyagipari profilban
-csomagolóipar - csomagolóanyag-gyártás, elsősorban műanyag-feldolgozásra alapozva
-könnyufém-kohászat
-elektronikai alkatrészgyártás
-mechatronika

Kiegészítő ipari profil

-építőipar
-élelmiszeripar
-logisztikai szolgáltatások, vámszabadterület kialakítása (raktározás, szállítmányozás, csomagolás, elosztás)

Kereskedelmi profil

-nagykereskedelem
-kiskereskedelmi tevékenység kiemelt területeken: gépkocsi, építőanyag, szaniter áru, bútor, stb.
-hipermarket láncok
-Kis- és középvállalkozások betelepítése
 
   

 

 
hírek gazdasági környezet képgaléria kapcsolat felvétel